Wat is het verschil tussen gevoelens en emoties?

Gevoelens worden vaak verward met emoties. Wat is nu precies het verschil?

Er is echt een verschil tussen emoties en gevoelens. Een emotie wordt getriggerd door een externe prikkel. Je wordt geraakt door iets, de emotionele uiting die hierop volgt is vaak intens en impulsief. Gevoelens gaan dieper en zijn subtieler dan emoties. Gevoelens hebben met je dieper weten, intuïtie en je persoonlijkheid te maken. Je kunt bijvoorbeeld heel erg veel van iemand houden (gevoel) en toch soms boos of teleurgesteld (emotie) zijn in deze persoon. 

Er zijn 6 emoties die vaak als basis aangeduid worden: blij, boos, verdrietig, angstig, afschuw en verbazing.
Uit onderzoek blijkt dat er veel meer emoties waar genomen worden. Hieronder vindt je een greep van emoties en van de daaruit mogelijk voortvloeiende gevoelens.

 

 

:) Gevoelens & emoties bij vervulde behoeften*

 • blij
 • vreugde
 • blij
 • gelukkig
 • energiek
 • ontroerd
 • opgetogen
 • geamuseerd
 • vrolijk
 • levendig
 • dankbaar
 • geroerd
 • geraakt
 • erkentelijk
 • tevreden
 • vervuld
 • waarderend
 • hartelijk
 • warm
 • teder
 • liefdevol
 • openhartig
 • mededogend
 • vriendelijk
 • toegenegen
 • tevreden
 • vervuld
 • vreedzaam
 • sereen
 • comfortabel
 • hoopvol
 • zachtmoedig
 • opgelucht
 • vertrouwend
 • betrokken
 • geboeid
 • aandachtig
 • geïnteresseerd
 • oplettend
 • gestimuleerd
 • geamuseerd
 • verbonden
 • nieuwsgierig
 • hoopvol
 • verwachtingsvol
 • zeker
 • bemoedigd
 • positief
 • optimistisch
 • enthousiast
 • opgewekt
 • enthousiast
 • goedgemutst
 • verfrist
 • verlangend
 • energiek
 • verwonderd
 • levenslustig
 • gepassioneerd
 • opgewonden
 • uitgelaten
 • verrukt
 • bezield
 • extatisch
 • jolig
 • uitgelaten
 • opgebeurd
 • fanatiek
 • gelukkig
 • vredig
 • kalm
 • warm
 • geanimeerd
 • opgelucht
 • gelukzalig
 • rustig
 • zelfverzekerd
 • krachtig
 • trots
 • open
 • bewust
 • in staat om
 • vastberaden
 • zeker

:( GEVOELENS & EMOTIES BIJ onVERVULDE BEHOEFTEN*

 • angst
 • bang
 • ongerust
 • achterdochtig
 • wantrouwig
 • verschrikt
 • versteend
 • in paniek
 • bezorgd

 • afschuw
 • afkeer
 • verbittering
 • verachting
 • haat
 • walging
 • ontzetting

 • boos
 • woedend
 • rancuneus
 • verbolgen
 • verontwaardigd
 • furieus
 • razend
 • opstandig

 • verbaasd
 • verward
 • verloren
 • in tweestrijd
 • onthutst
 • perplex 
 • ontdaan
 • verstomd
 • verwonderd

 • verdrietig
 • terneergeslagen
 • hopeloos
 • depressief
 • ongelukkig
 • moedeloos
 • teleurgesteld
 • bedroefd
 • rouwig
 • opgelaten
 • ongemakkelijk
 • verward
 • schuldig
 • gegeneerd
 • beschaamd
 • onhandig
 • gefrustreerd
 • geërgerd
 • ontstemd
 • geïrriteerd
 • ongeduldig
 • verontwaardigd
 • ontevreden
 • teleurgesteld
 • geremd
 • gestrest
 • gespannen
 • overweldigd
 • onrustig
 • ademloos
 • zenuwachtig
 • nerveus
 • overbelast
 • druk
 • verlangend
 • smachtend
 • jaloers
 • hunkerend
 • nostalgisch
 • afgunstig
 • hoopvol
 • behoeftig
 • machteloos
 • kwetsbaar
 • onveilig
 • hulpeloos
 • breekbaar
 • moedeloos
 • wiebelig
 • onzeker
 • afwezig
 • onverschillig
 • vervreemd
 • apathisch
 • verveeld
 • teruggetrokken
 • gelaten
 • koel
 • onrustig
 • ongemakkelijk
 • zorgelijk
 • geschrokken
 • verontrust
 • verrast
 • verstoord
 • overstuur
 • geschokt
 • pijn
 • eenzaam
 • gekwetst
 • diep bedroefd
 • verschrikkelijk
 • vol smart
 • beroerd
 • berouwvol
 • treurig
 • bedroefd
 • wanhopig
 • ongelukkig
 • triest
 • teleurgesteld
 • terneergeslagen
 • vermoeid
 • afgemat
 • slaperig
 • uitgeput
 • beverig
 • futloos
 • opgebrand

Voorbeelden van behoeften

Basisbehoeften zijn factoren die we nodig hebben om gelukkig te kunnen leven.  Worden behoeften die voor jou belangrijk zijn niet vervuld  dan kan dit een grote hoeveelheid negatieve emoties en gevoelens omroepen. Omgekeerd werkt dit ook zo. Je kunt je door een aanraking (behoefte) van een dierbare verbonden voelen. Oorzaak > gevolg, actie > reactie.

 • verbinding
 • nabijheid
 • acceptatie
 • erbij horen
 • gezelschap
 • waardering
 • vertrouwen
 • vriendschap
 • genegenheid
 • samenwerking
 • communicatie
 • wederkerigheid
 • gelijkwaardigheid
 • saamhorigheid
 • rekening houden
 • met elkaar
 • je thuis voelen
 • stabiliteit
 • warmte
 • begrip
 • inzicht
 • gemeenschapszin
 • autonomie
 • ruimte
 • keuze
 • vrijheid
 • flexibiliteit
 • zelfstandigheid
 • gelijkwaardigheid 
 • onafhankelijkheid
 • liefde
 • respect
 • intimiteit
 • compassie
 • empathie
 • koestering
 • mededogen
 • eerlijkheid
 • respect
 • integriteit
 • consistentie
 • zelf expressie
 • authenticiteit
 • helderheid
 • zelfwaardering
 • spel & plezier
 • humor
 • co-creatie
 • seksuele expressie
 • vreugde
 • speelsheid
 • vermaak
 • levenslust
 • creativiteit
 • avontuur
 • inspiratie
 • uitdaging
 • spontaniteit
 • bescherming
 • veiligheid
 • zekerheid
 • rechtvaardigheid
 • mededogen
 • respect
 • steun 
 • welzijn
 • voorspoed
 • schoonheid
 • harmonie
 • gelijkheid
 • heelheid
 • welbevinden
 • fysiek welzijn
 • lucht
 • water
 • voedsel
 • slaap
 • beweging
 • rust
 • ontspanning
 • beschutting
 • aanraking
 • veiligheid
 • seksuele expressie 
 • gezondheid
 • vitaliteit
 • zingeving
 • besef
 • inzicht
 • bewustzijn
 • kernwaarden
 • helderheid
 • vaardigheid
 • effectiviteit
 • bijdrage leveren
 • rouwen
 • vieren
 • aanmoediging
 • ertoe doen
 • ontdekken
 • doeltreffendheid
 • leren
 • doel
 • identiteit
 • groei
 • missie

Reactie schrijven

Commentaren: 0