Intregrale aanpak en holistische visie

Als holistisch coach kijk ik naar het hele plaatje. Kom je met stress gerelateerde klachten, dan wordt er ook naar je voeding gekeken. Kom je met fysieke burn out klachten, dan wordt er ook gekeken naar je emoties en gedachten. Een integrale/ holistische kijk noemen we dat.

We starten met een gratis en vrijblijvend behartingsgesprek om te kijken of er een wederzijdse klik is. Ook kijken we of  ik de juiste coach ben of ken voor jouw vraagstuk. Is er een klik en ben ik de juiste coach om jou naar jouw 'next level' te begeleiden?

Dan gaan we samen aan de slag door middel van een balanstest en intake gesprek. Aan de hand daarvan kijken we hoeveel coachsessies we samen denken dat jij nodig hebt. In die coachsessies gaan we verder met onderzoeken waar de oorzaak van jouw disbalans zit en waar je graag aan wilt werken. We gaan doelen stellen. Ik begeleid je tijdens dit proces. Ik stel op hartelijke wijze, vervelende vragen, zodat jij uit de antwoorden die jezelf geeft, tot inzichten en acties komt die je dichter bij je doel brengen. Ik verwacht daarbij van jou openheid en eerlijkheid en die mag je van mij uiteraard ook verwachten.

Systemisch coachen

Systemisch coachen zit vaak verweven in mijn 1 op 1 coachsessies, het vraagt van mij een grondhouding van het niet weten en niet willen oplossen. Het waarnemen om te onderzoeken wat er onder de oppervlakte leeft. En hier geen analyses, gedachten of oordelen aan koppelen. 'zijn met wat is'

 

Door het stellen van de systemische vragen onderzoeken we het familie-kokertje waar jij uit komt, jouw persoonlijke geweten, je interacties met het collectieve geweten en de bijbehorende patronen. We onderzoeken naar jouw aandeel in het grotere geheel. Het is verhelderend om zo naar jezelf te kijken omdat je vaak meer inzicht krijgt in het waarom achter je coachvraag waarmee je bij mij binnen bent gestapt.

 

familieopstellingen

Een andere manier om je patronen en rol in het grotere geheel te onderzoeken is door een familieopstelling te ondergaan. Hiervoor werken we in groepsverband tijdens een dagdeel. Je brengt je vraag/verlangen/pijnpunt in en vervolgens vraag ik andere deelnemers (vragenstellers en representanten) om een plek in de ruimte in te nemen. Zij representeren personen en/ of begrippen uit jouw leven. Het is een vrij abstract gebeuren dat ongelooflijk veel aan het licht kan brengen of zelfs positief in beweging kan brengen. Als je nog niet eerder een familieopstelling hebt bijgewoond is het bijna niet te bevatten hoe een opstelling werkt en wat je kunt verwachten.
'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'

Durf jij je open te stellen om op zielsniveau naar jezelf te kijken? Informeer dan naar data van familieopstellingen.

coach leefstijlcoach vitaliteitscoach gli balans stressmanagement coachtraject coaching lichaam